Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Peer Henrik Tidemand-Petersson

Telefon32 18 75 60

Emailpeer@tipe.dk

Medlem af Hovedbestyrelsen

En ny regering, flere radikale i Folketinget og fortsat mindst en radikal i Europa Parlamentet

Hvorledes skal disse mål nås?

Det skal de ved, at Radikale Venstre tilbyder vælgerne en unik palette af gode politikker:

  • En grøn politik med gode løsninger inden for klima, miljø og energi - bl.a. baseret på vedvarende energi og cirkulær økonomi
  • En humanistisk politik med gode løsninger inden for indvandring, integration og velfærd
  • En ansvarlig økonomisk politik, hvor alle initiativer er baseret på fuld finansiering af alle nye initiativer

Gode betingelser for borgere og miljø - også på lokalt plan

Med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål mener jeg, at det vigtigste at kæmpe for på lokalt - dvs. kommunalt - plan er:

  • miljørigtige løsninger, så vi kan overlade de næste generationer en sund verden
  • tilstrækkelige ressourcer på børneområdet, så vi giver børnene en god start på tilværelsen
  • et skolesystem med godt uddannede lærere, et sundt arbejdsklima og en varieret skoledag, så vi giver eleverne en god basis for videre uddannelse
  • relevante tilbud til ældre borgere, både dem der har plejebehov, og dem der mere har behov for at dyrke aktiviteter på fælles plan.

Demokrati - 17.10.2017

Radikale Venstres valgudtalelse

Hørsholm Radikale Venstre går til kommunalvalget 2017 med fokus på de emner, der er gengivet i denne flyer.

Her finder du også de radikale kandidater til kommunalbestyrelsen.

Læs mere
Peer Henrik Tidemand-Petersson

Demokrati - 02.04.2017

De radikale har valgt kandidater til kommunalvalget

Ved et opstillingsmøde umiddelbart efter den årlige generalforsamling den 28. marts 2017 valgte de Radikale i Hørsholm kandidater til kommunalvalget den 21. november 2017. Ikke overraskende blev partiets nuværende medlem af kommunalbestyrelsen, viceborgmester Henrik Klitgaard placeret på listens førsteplads. Det er dog håbet, at der ved valget bliver givet mandat til en øget radikal repræsentation i kommunalbestyrelsen.

Den totale opstillingsliste ser således ud:

Læs mere
Peer Henrik Tidemand-Petersson